Collection: Waffle Tart

7 products
  • Zucchini Cupcake Waffle Tart
  • Butter Pecan Waffle Tart
  • Red Velvet Cake Waffle Tart
  • 7 up Pound Cake Waffle Tart
  • Sorbet Waffle Tart
  • Apple Pie Waffle Tart
  • Very Berry Waffle Tart